Obowiązkowy rejestr wpłat

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz Komitetu Wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rejestr w pliku PDF

Komitet wyborczy

Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego
(pełna nazwa komitetu wyborczego)

ul. Miła 22, 01-047 Warszawa
(adres siedziby komitetu wyborczego)

Marta Kierepka, Warszawa
(imię - imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)

Katarzyna Alicja Kiełbiowska, Lipsko
(imię - imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)

Lp. Data wpisu Data wypłaty Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje
1. 2015-08-31 2015-08-31 PIOTR GRZEGORZ KUREK BIAŁYSTOK 2000,00 zł 2000,00 zł ...
2. 2015-10-12 2015-10-12 GRZEGORZ PODSIADŁO WARSZAWA 2500,00 zł 2500,00 zł ...
3. 2015-10-14 2015-10-13 MARCIN AUGUSTYN JAWOREK SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2600,00 zł 2600,00 zł ...
4. 2015-10-21 2015-08-27 BARTOSZ FEŃSKI KRAKÓW 1000,00 zł 1000,00 zł ...
5. 2015-10-21 2015-10-07 BARTOSZ FEŃSKI KRAKÓW 500,00 zł 1500,00 zł ...
6. 2015-10-21 2015-10-12 BARTOSZ FEŃSKI KRAKÓW 83,60 zł 1583,60 zł ...
7. 2015-10-21 2015-10-19 BARTOSZ FEŃSKI KRAKÓW 3500,00 zł 5083,60 zł ...