Obowiązkowy rejestr kredytów

Rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy

Rejestr w pliku PDF.

Komitet wyborczy

Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego
(pełna nazwa komitetu wyborczego)

ul. Miła 22, 01-047 Warszawa
(adres siedziby komitetu wyborczego)

Marta Kierepka, Warszawa
(imię - imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)

Katarzyna Alicja Kiełbiowska, Lipsko
(imię - imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)

Lp. Data wpisu Nazwa banku udzielającego kredytu Data udzielenie kredytu Kwota (wysokość) kredytu Oprocentowanie kredytu Inne niż oprocentowanie koszty udzielenia kredytu Termin spłaty kredytu Imiona i nazwiska poręczycieli Kwota poręczenia poszczególnych poręczycieli Dodatkowe informacje
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...