"Kandyduję, by obywatele byli gospodarzami we własnym kraju"
slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Piotr Waglowski

Piotr Waglowski od 20 lat jest zaangażowany w rozwój polskiego internetu. Prowadzi serwis internetowy VaGla.pl Prawo i Internet, który poświęcony jest prawnym aspektom obiegu informacji i społeczeństwu obywatelskiemu.

Piotr Waglowski jest członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, felietonistą miesięcznika "IT w Administracji", miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost". Pełnił funkcję członka Zarządu ISOC Polska i członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon.

Znani o Kandydacie


Obowiązkowe Rejestry:

Dostęp do informacji

Wedle Konstytucji RP władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do Narodu. Czy, skoro istnieje taki zapis, należy podejmować dodatkowe starania w tej kwestii? Praktyka uczy, że tak. Naród, czyli obywatele są czasami zbywani i nie otrzymują informacji, która im się należy. Jeśli obywatele nie mają dostępu do informacji na temat działania państwa, nie są w stanie sprawować zagwarantowanej im Konstytucją władzy. Należy zatem zapewnić obywatelom realny dostęp do informacji publicznej.

Aktywność obywatelska

Obywatele mają możliwość aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. Jeśli państwo działa w sposób przejrzysty, obywatele mogą włączyć się w procesy podejmowania decyzji. Jest to ich przywilej. Obywatele mają prawo decydować w sprawach państwa. Prawo petycji, możliwość brania udziału w realnych, nie zaś pozornych referendach, konsultacje publiczne, obywatelska inicjatywa legislacyjna – są formami obywatelskiego zaangażowania, które nie powinno ograniczać się do teorii zapisanej na papierze.

Ochrona domeny publicznej

Człowiek jako jednostka funkcjonuje zawsze w pewnej grupie. Jednostki komunikują się i tworzą społeczeństwo. Spoiwem tego społeczeństwa jest informacja. Dzięki obiegowi informacji ludzkość tworzy kulturę i sztukę, które należą do obszaru domeny publicznej. Prawo autorskie chroni interesy twórców kultury i sztuki, jednak ochrona musi uwzględniać również interes ogólnospołeczny. Jeżeli ktoś zawłaszcza informacje będące spoiwem społecznym, to jego działanie jest antyspołeczne. Dlatego należy zapewnić ochronę domeny publicznej.

Lepsze prawo

Dostęp do informacji, obywatelska aktywność i ochrona domeny publicznej stanowią warunki niezbędne do tworzenia lepszego prawa w Polsce. Prawo należy tworzyć w oparciu o dowody podlegające weryfikacji. To z kolei wymaga stworzenia i wykorzystywania narzędzi analityki, dzięki którym będzie można ocenić skutki regulacji prawnych. Proces stanowienia prawa powinien uwzględniąć interesy poszczególnych grup obywateli wyrażone w konsultacjach publicznych.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer